TherapieCare

Praktijk voor natuurgeneeskundige en orthomoleculaire therapieën

Wetenswaardigheden


Healthy aging

Voor interessante informatie over healthy aging klik op Life Unlimited

EHBK (Eerste Hulp Bij Kanker)

Nieuwsbrief van arts Henk Fransen: EHBK

Voetreflexzone therapie

Reflexzones en het zelfgenezend vermogen van het lichaam
Voetreflexzonetherapie is een westerse therapievorm gebaseerd op de eeuwenoude Chinese geneeskunde. Op de voeten, handen en oren liggen reflexzones die in nauwe verbinding staan met bepaalde organen, klieren en andere delen van het lichaam. Door het stimuleren, door massage van of druk op de reflexpunten, meestal op de voet, wordt de normale functie van het betrokken orgaan bevorderd. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hierdoor geactiveerd. Het genezingsproces wordt zo op natuurlijke wijze gestimuleerd.

Natuurwetten en natuurgeneeswijzen

De voetreflexzonetherapie werd al toegepast in het oude China, in Egypte en bij de indianen van Noord- en Zuid-Amerika. De mens was zich toen bewust van de natuurwetten en respecteerde de aarde en zijn bewoners. In onze tijd is het materialistische denken sterker ontwikkeld dan ons gevoelsleven. Onze intuïtie is vaak geblokkeerd. Sinds enkele jaren is dat aan het veranderen. We zijn ons weer bewust aan het worden dat we mede op ons gevoel moeten leren afgaan. Er is weer een toenemende belangstelling en waardering voor diverse vormen van oude natuurgeneeswijzen ontstaan, zo ook voor de voetreflexzonetherapie.

Harmonie in het lichaam herstellen
Voetreflexzonetherapie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Ziekte kan bijvoorbeeld ontstaan door verkeerd denken of handelen, door onderdrukte of onverwerkte emoties, maar ook door angst, verdriet, teleurstellingen of onbegrip. Hierdoor kan er geleidelijk aan een blokkade ontstaan in de energiebanen (meridianen) en daardoor in de samenwerking van de verschillende organen in het lichaam. Door de reflexpunten en reflexzones te behandelen kan de verstoorde harmonie worden hersteld.

Energiestromen stimuleren
Organen en weefsels hebben allen een reflexpunt op de voeten. Bij een verstoring kan dit tijdens en na de behandeling merkbaar zijn, bijvoorbeeld door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk en verandering van huid. De punten waar zich dit voordoet geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Door deze punten en zones op de voet te behandelen gaat er een stimulerende werking uit naar de betreffende organen. Blokkades kunnen worden opgeheven en de energie kan weer vrij stromen. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info