TherapieCare

Praktijk voor natuurgeneeskundige en orthomoleculaire therapieën

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor het opstellen van de nota en om de juiste behandeling te kiezen.

Nuova Vita zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.


Nuova Vita gaat met uw gegevens op de volgende wijze om:

  • NAW-gegevens worden enkel gebruikt om de nota te kunnen opstellen
  • Informatie m.b.t. uw gezondheid wordt niet digitaal opgeslagen. De eventueel in uw papieren dossier opgeslagen gegevens worden na de behandeling vernietigd.

  • Nuova Vita verkoopt uw gegevens niet aan derden en wij zullen uw gegevens ook niet aan derden verstrekken

U heeft ten alle tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Een verzoek daartoe dient schriftelijk aan ons te worden gedaan.


Mei 2018


Kaart
Opbellen
E-mail
Info